Strojevi za sekundarnu obradu drveta su:

 • kružne pile za uzdužno piljenje
 • kružne pile za poprečno piljenje
 • univerzalne kružne pile
 • blanjalice
 • stolarske tračne pile

Trajanje programa:

 • 30 sati teorijski dio
 • 100 sati praktični dio

Uvjeti upisa:

 • minimalno 18 godina starosti
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu strojevima za sekundarnu obradu drveta

Potrebna dokumentacija za upis:

 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista
 • liječničko uvjerenje
 • preslika svjedodžbe 8. razreda ili završna svjedodžba ako polaznik ima srednju školu
 • fotografija (3x3,5 cm) za izradu iskaznice

 

Po završenom osposobljavanju Vimal izdaje uvjerenje o osposobljenosti i iskaznicu.