Tel: 01 5540 640 Email: vimal@vimal.eu

„Obrazovanje je najjače oružje koje se može iskoristiti da bi se promijenio Svijet.“ - Nelson Mendela