Tel: 01 5540 640 Email: vimal@vimal.eu

„Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno.“ - Mahatma Gandhi