Tel: 01 5540 640 Email: vimal@vimal.eu

„Otvorenost znanju i učenju ključ su poslovnog uspjeha.“ - Bill Clinton