Usavršavanje za Specijalista zaštite na radu je namijenjeno zaposlenima koji rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu.

Trajanje programa:

 • 54 sati teorijski dio
 • 88 sati vježbe
 • 80 sati praktični dio

Uvjeti upisa:

 • minimalno 18 godina starosti
 • završena minimalno srednja stručna sprema
 • minimalno 6 mjeseci radnog iskustva

Potrebna dokumentacija za upis:

 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnica
 • preslika rodnog lista
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove specijaliste/ice zaštite na radu
 • preslika završne svjedodžbe o srednjoj školi ili diploma ako je polaznik završio fakultet
 • fotografija (3x3,5 cm) za izradu iskaznice