Temeljem čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) stručnjak zaštite na radu mora zadovoljiti uvjete u pogledu osnovnih andragoških znanja za provođenje osposobljavanja radnika za rad na siguran način.

Osposobljavanje je namijenjeno osobama ovlaštenim za obavljanje poslova osposobljavanja za rad na siguran način, poslodavcima i ovlaštenicima koji su završili program specijalističkog usavršavanja za stručnjaka/-inju zaštite na radu, kao i stručnjacima zaštite na radu koji kod poslodavca rade kao voditelji službe zaštite na radu, samostalni stručnjaci zaštite na radu, stručnjaci u sastavu službe zaštite na radu ili suradnici u službi zaštite na radu.

Cilj programa: stjecanje kompetencije neophodne za realizaciju programa obrazovanja odraslih

Potrebna dokumentacija za upis:

  • popunjena prijavnica
  • preslika osobne iskaznice

 

Nudimo Vam mogućnost online edukacije!