Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Osposobljavanje je namijenjeno neposredno nadređenim odgovornim osobama ili drugim osobama ovlaštenim od poslodavca za obavljanje provjere alkoholiziranosti radnika na radu.

Radnik pod utjecajem alkohola predstavlja realnu opasnost na radnom mjestu. Opasnost je prisutna za samog radnika, njegove radne kolege te proces rada i materijalna sredstva s kojima je radnik u dodiru.
Odredbom Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) Članku 59. kaže da je poslodavac dužan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika koji je na radu pod utjecajem alkohola. Utvrđivanje dali je radnik pod utjecajem alkohola obavlja se alkotesterom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom. Bilo da se radi o rutinskoj kontroli alkoholiziranosti tijekom radnog dana zbog osnovane sumnje da je radnik u alkoholiziranom stanju ili nakon nezgode koja se dogodila na radnom mjestu, rezultat postupka provjere alkoholiziranosti bit će valjan pod uvjetom da ga je provela za to osposobljena i ovlaštena osoba.

Ovaj tečaj Vam pruža osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu.

Na radionici biti će obuhvaćeni potrebni teoretski sadržaji (utjecaj alkohola na organizam, pravna regulativa vezana uz zabranu konzumiranja alkohola i načela rada uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti) te praktična nastava i rad s alkotesterom.

Po završetku tečaja pristupit će se provjeri znanja te provjeri praktičnog dijela rukovanja uređajem. Nakon uspješno položenog ispita, Vimal polaznicima izdaje Potvrdu o odslušanom tečaju za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu.

Program osposobljavanja se održava u prostorijama ustanove za obrazovanje odraslih

Vimal, Križna cesta 18, Savica, Zagreb

U mogućnosti smo organizirati program i u Vašem prostoru prema dogovoru.

Uvjeti upisa:

  • 18 godina starosti

Potrebna dokumentacija za upis:

  • obostrana preslika osobne iskaznice